Stichting Help Helpen

logostichting helphelpenStichting Help Helpen (SHH) is opgericht met als voornaamste doel financiële hulp te bieden aan personen die de levensomstandigheden van inwoners uit derdewereldlanden willen verbeteren. In de praktijk komt het er in hoofdzaak op neer dat de stichting fondsen werft voor het werk van de Nederlandse Wies Dorgé en haar NGO “Help Helpen Vision” in de Ghanese Volta Regio.Tijdens haar vakantie in Nederland kwam Wies in 1999  toevallig in contact met ontwikkelingseconoom Rob van Hoorn. Rob raakte onder de indruk van haar geestdrift en inzet voor de minderbedeelden in Ghana. Hij besloot fondsen voor haar te werven en haar werk bij een breder publiek bekend te maken. Voor dat doel richtte hij samen met mevrouw Toos van Hoof en de heer Aloys Janssen in 2000 de Stichting Help Helpen op. Vanaf dat moment tot heden is er ruim 966.000 euro aan donaties ingezameld en is er tot en met 2016 voor 875.125 Euro aan projecten besteed.

Stichting Help Helpen is per 4 september 2000 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18060566

Stichting Help Helpen (fiscaal nummer 8092.20.970) was per 1 januari 2008 door de Belastingdiensst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting, rekening houdend met de daarvoor geldende regels, voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Met ingang van 5 januari 2018 is de Stichting Help Helpen opgeheven en derhalve geen ANBI instelling meer. Dit betekent dat giften niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Het werk van de voormalige stichting gaat nog door. Steunen kan dat via de Bresillac Foundation in Cadier en Keer,  eveneens een ANBI stichting. Zie hier voor het onderwerp 'Donaties' van deze website.